Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΓΚΗ για τα παρακάτω μεγάλης αξίας φάρμακα: TRUVADA KALETRA


Για ένα παλικάρι 30 χρονών με ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ψάχνουμε τα παρακάτω μεγάλης αξίας φάρμακα:
TRUVADA
KALETRA


Αδειμάντου 83 Ισόγειο
Κόρινθος ( Πρώην ΤΕΔΚ ) Τηλ.: 2741 112 112
Email : kiakorinthou@gmail.com